RNDr. Jiří Mrázek, CSc. : Životný príbeh / načítal Rudolf Baláž - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred rokom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Životný príbeh RNDr. J. Mrázka, CSc., vedca - astronóma, ktorý uveril v Boha.

Späť