Ranné meditácie / Vladimír Šatura, načítal Prevzaté - vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 2001. SKN, Levoča 2001.
(audio kazeta)
S dobrou myšlienkou, ako pomôcť človeku hľadajúcemu duchovné povzbudenie a pozdvihnutie, prišiel tvorca kaziet do magnetofónu s názvom Ranné meditácie prof. Vladimír Šatura SJ. Každá z kaziet obsahuje materiály na štyri meditácie s krátkymi príbehmi zo Starého zákona, s duševno-telesnou prípravou na meditáciu a s návodom, ako meditovať. Je to činnosť, ktorá sa v našom uponáhľanom svete akosi "nenosí". Neznamená to však, že ju nepotrebujeme. Práve naopak.

Späť