Prirodzená teológia - stručný úvod do filozofie. / Silvester Šoka, načítal Anna Madejová -vydala RKCMBF UK, Bratislava. ÚKN, Levoča 1994.
(audio kazeta)
Existencia, pojem Boha, poznateľnosť Boha, dokazovanie, podstata a vlastnosti Boha.

Späť