Pri vianočnom stromčeku / Maroš Madačov, načítal Dagmar Jablonovská - vydavatežstvo Perfekt, Bratislava a Spolok sv. Vojtecha 1990. ÚKN, Levoča 1993.
(audio kazeta)
Legendy o stvorení sveta a zázrakoch betlehemskej noci.

Spä