Prekročiť prah nádeje / Ján Pavol II., načítal Peter Lejko - vydavateľstvo Nové Mesto, Bratislava 1995. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
V 35 kapitolách, ktoré vždy začínajú otázkou, čítame zamyslenia na rôzne témy
- modlitba, existencia Boha, skrytosť Boha, otázka zla vo svete, zdanlivá Božia nemohúcnosť, večný život, načo je dobré veriť, strach, ekumenizmus,komunizmus, mládež, postavenie žien atď. Sú to otázky, ktoré si človek, kráčajúci s Pánom, v istom okamihu svo jho života musí položiť.


Späť