Po priamych cestách / Štefan Hlaváč, načítal Miroslav Kolbašský - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1990.´ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Meno doktora teológie, stredoškolského učiteľa, humanistu, človeka mimoriadne pozoruhodných kvalít - Štefana Hlaváča na Slovensku zatiaľ nie je veľmi známe. Okrem jeho oltárnych spolubratov, žiakov, farníkov, priateľov a známych, do myslí a sŕdc ktorých sa natrvalo vpísal, o ňom časť slovenskej verejnosti získala prvé informácie až tri roky po jeho odchode na večnosť. Stalo sa to vďaka otcovi Antonovi Hlinkovi, editorovi pamätí Štefana Hlaváča z roku 1986, ktoré roku 1990 v druhom vydaní pod názvom Po priamych cestách vyšli v Spolku sv. Vojtecha.


Späť