Páter Pio / John A. Schug, načítal Anton Kaščák - ÚKN, Levoča 1990.
(audio kazeta)
Páter Pio, kapucín zo San Giovanni Rotondo, obdarený stigmami, čiže ranami, ktoré päťdesiat rokov nosil na svojom tele tak, ako Ježiš Kristus.


Späť