Ozveny slova 1, 2, 3, 4, 5 / Anton Hlinka - Prevzaté - ÚKN, Levoča 1991.
(audio kazeta)
Anton Hlinka, salezián, filozof, psychológ.
Teológia určená pre každodenný kresťanský život.

 

Späť