Otvori» sa Bohu : Sprievodca modlitbou / Thomas H. Green, načítal Jozef Lapąanský - vydavateµstvo Dobrá kniha, Trnava 1999. SKN, Levoča 2000.
(audio kazeta)
V prvom dieli trilógie o modlitbe autor predstavuje základné skúsenosti s modlitbou a odpovedá na otázky čo, prečo a ako sa modli».

 

Spä»