Osamelá chalupa na Aljaške : Úlomky zo života / načítal - Prevzaté z relácie Rádia TWR vo vysielaní Slovenského rozhlasu. SKN, Levoča 2004.
(audio kazeta)
Životný príbeh kazateľa, ktorý stratil vieru a znova ju našiel.

 

Späť