Opäť doma : Kázne / Anton Hlinka, Prevzaté - ÚKN, Levoča 1995.
(audio kazeta)
Téma: Prínos veriacich k zvládnutiu dnešnej situácie.

 

Späť