On ma vedie / Walter J. Ciszek, načítal Rudolf Baláž - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred rokom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Dňa 12. októbra 1963 som pristál na letisku v New Yorku po dvadsaťtri ročnom pobyte v Sovietskom zväze. Prevažnú časť uplynulých rokov som strávil vo väzniciach, alebo na nútených prácach na Sibíri. Nevedel som, že od roku 1947 som bol úradne vedený ako mŕtvy, a že moji spolubratia slúžili sväté omše za pokoj mojej duše. Veľmi som ďakoval Bohu za opateru v ťažkých skúškach i za to, že ma nakoniec priviedol späť - domov.

 

Späť