Odpusť mi Nataša / Sergej Kurdakov, Prevzaté z rádia TWR. ˇSKN, Levoča 2004.
(audio kazeta)
Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície
* o jeho výchove a formovaní na uvedomelého a verného občana bývalého ZSSR
* o výsledku tejto výchovy: nemilosrdné a brutálne prenasledovanie kresťanov
* o stretnutí s Natašou a začiatku hľadania pravdy
* o dramatickom zápase o holý život pri úteku z ľadovca v Severnom ľadovom mori
* o nájdení viery a o jeho obrátení sa od modiel k živému a pravému Bohu


Späť