Od barbarskej noci 3 : Na slobode / Ján Chryzostom Korec, načítal Peter Lejko - vydavateľstvo Lúč, Bratislava 1993. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Tretia časť spomienok Jána Chryzostoma Korca na obdobiepo návrate z väzenia vo februári 1968.
Pod optimistickým názvom sa však skrýva ťažká realita. Čitateľ nesmie zabudnúť, že dej tretieho zväzku stále v sebe nesie hlavný názov trilógie Od barbarskej noci a to znamená všetko, čo s barbarstvom tohto obdobia súvisí. Píšu sa roky 1968 až do 1989 a deklarovaná sloboda je prekrývaná komunistickou svojvôľou. Autor prežíva permanentné príkoria: nemôže vykonávať kňazskú službu, má časté predvolania na výsluch štátnou bezpečnosťou, odpočúvajú ho, ohrozujú na živote, ako biskup musí ťažko pracovať v robotníckych profesiách...


Späť