Od barbarskej noci2:Listy z väzenia / Ján Chryzostom Korec, načítal Peter Lejko - vydavateľstvo Lúč, Bratislava 1991. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Druhá kniha spomienok Jána Chryzostoma Korca.
Trilógia má autobiografický charakter. Na jej pozadí sa však jedinečným spôsobom zoznámite aj s historickou pravdou o prenasledovaní a likvidácii Cirkvi na Slovensku počas komunistického režimu v bývalom Československu v rokoch 1948-1989.


Späť