Obor kresťanstva / Yves Ivonides, načítal Igor Šabek - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1994. ÚKN, Levoča 1995.
(audio kazeta)
Románový životopis svätého Pavla apoštola.

Späť