Obe» spovedného tajomstva / Jozef Spillmann, načítal ©tefan Skalský - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1993. ÚKN, Levoča 1993.
(audio kazeta)
Príbeh podµa skutočnej udalosti - o kňazovi, ktorý dodrľal spovedné tajomstvo aj za cenu väzenia.

Spä»