Na ostrov smrti / Wilhelm Hünnermann, načítal Igor ©abek - vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme a vydavateµstvom Ikar, Bratislava 1990. ÚKN, Levoča 1995.
(audio kazeta)
®ivot a poslanie belgického kňaza, pátra Damiána de Veuster, misionára malomocných na ostrove Molokai v Tichom oceáne.

Spä»