Mučeníci / František Kovař, načítal Rudolf Baláž - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred novembrom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Život svätého kňaza a mučeníka Edmunda Campiona. Tento anglický jezuita je našim srdciam blízky nielen preto, že niekoľko rokov pôsobil v Čechách a na Morave, ale predovšetkým preto, že aj v dnešnej dobe je pre nás vzácnym príkladom. Jeho odkaz povzbudzuje aj dnešných ľudí, aby statočne bránili Kristovu cirkev, nech by bola prenasledovaná od kohokoľvek. Dej knihy sa odohráva v období vlády Alžbety, dcéry anglického kráľa Henricha VIII.

Späť