Manželstvo : Všedný deň a sviatok v rodine / Teodor Bovet, načítal Katarína Turčanová - vydavateľstvo MSEJK, Bratislava 1997. SKN, Levoča 2002.
(audio kazeta alebo WMA DRM10 formát digitálnej knižnice)
V tejto knihe chce autor čitateľovi vysvetliť manželský vzťah a lásku k rodine a Bohu.Späť