Malý generál / Ernest Macák, načítal Ľuboš Záhon - vydali Saleziáni Don Bosca, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. ÚKN, Levoča 1991.
(audio kazeta)
Príbeh chlapca Miška Magoneho, ktorému sa postupne menil život - z bezcieľneho a nezmyselného na zaujímavý, plný radosti a naplnený veľkými činmi.
Kniha je životopisom podobného hrdinu ako bol Sv. Dominik Savio. Knižka učarí svojou jednoduchosťou, ale pritom hlbokými myšlienkami, ktoré boli zachytené z výpovedí jeho kamarátov, z jeho denníka, a ktoré pritom dokážu osloviť aj dospelého čitateľa.

Späť