Listy rodičom / načítal Beáta Drotárová - vydal Spolok sv. Vojtecha v spolupráci so Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Trnava 1990. ÚKN, Levoča 1994.
(audio kazeta)
Kniha je návodom pre rodičov pri výchove dieťaťa, spája v sebe prvky náboženskej a všeobecnej výchovy.


Späť