Listy nedeľné a veľkonočné : a iné vybrané spisy / Vladimír Sergejevič Soloviov, načítal Peter Lejko - vydal Tranoscius a Spolok sv. Vojtecha, 1997. ÚKN, Levoča 1998.
(audio kazeta)
V. S. Soloviov patrí medzi pravoslávnych náboženských mysliteľov Ruska 19. storočia.
Jeho články adresované čitateľom konca 19.storočia majú pre nás význam nielen ako historicko - literárny materiál, ako dobový dokument, ale predovšetkým sú to jeho kresťanské ideové postoje, ktoré nám pripomínajú mnohé povinnosti a zodpovednosti voči svetu.


Späť