Katolícka cirkev a Slováci : Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu / zostavil Peter Mulík, načítal Peter Lejko - vydala Bernolákova spoločnosť, Bratislava 1998. ÚKN, Levoča 1999.
(audio kazeta)
V knihe nájde čitateľ začiatky cirkevnej organizácie na Slovensku od 12.storočia až po súčasnosť. Táto publikácia obsahuje referáty z odborného seminára 20 rokov samostatnej slovenskej cirkevnej provincie.

Späť