K manželstvu a rodine / Ján Chryzostom Korec, načítala V. Pramuková - vydavateľstvo Lúč, Bratislava 1990. ÚKN, Levoča 1991.
(audio kazeta)
V týchto úvahách nepôjde o sústavný rozbor manželského a rodinného života. Nepôjde ani o vyčerpávajúci výklad. Skôr pôjde o niekoľko pohľadov z rozličných strán - na prípravu manželstva, na známosť, na otázky sexuálneho života, na zmysel manželstva a poslanie rodiny, na otázky výchovy detí, najmä náboženskej výchovy.

Späť