Hľadali úprimne / Štefan Senčík, načítal Igor Šabek - vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Kniha rozpráva o mnohých významných osobnostiach, ktorých život naučil, že nemožno žiť po ľudsky bez viery v Boha.

Späť