Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom : Úvaha o pokoji srdca / Jacques Philippe, načítal Anton Kaščák - vydavateľstvo Serafín, Bratislava 1993. SKN, Levoča 1999.
(audio kazeta)
Naša doba je dobou nepokoja. Táto tendencia sa veľmi často prejavuje aj v kresťanskom a duchovnom živote. Preto je pre nás podstatné, aby sme pochopili, že cesta k Bohu a k požadovanej dokonalosti je oveľa účinnejšia, ak sa postupne naučíme zachovávať v každej situácii hlboký pokoj v srdci. V druhej časti knihy sa jedna po druhej prechádzajú situácie, v akých sa často ocitá človek dnešnej doby. Tretiu časť tvoria vybrané texty autorov z rozličných období, ktorí sa danou témou zaoberali.

Späť