Filotea : Návod k nábožnému životu / sv. František Saleský, načítal Igor Šabek - vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
František Saleský touto knihou vyslobodil nábožný život z kláštornej izolácie a uviedol ho do všetkých stavov a životných okolností. Kniha má pomôcť tým, ktorí si vážne zaumienili viesť nábožný život.

Späť