Filip Melanchton / Daniel Veselý, Andrej Hajduk, načítal Igor Šabek - vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1997. ÚKN, Levoča 1998.
(audio kazeta)
Hlavnou postavou reformácie je Martin Luther. Vedľa neho a spolu s ním kráča Filip Melanchton. Zreformovali evanjelické školstvo. Ich práca v cirkvi a na univerzite vo Wittenbergu bola v službách cirkvi a vzdelanosti.

Späť