Dvanásti 3 / Arrighini A., načítal Ľuboš Záhon - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1950. ÚKN, Levoča 1990.
(audio kazeta)
Život apoštolov - svätý Tomáš, Jakub mladší, Šimon, Judáš Tadej, Matej.

Späť