Dotkol sa ma : Moja púť modlitby / John Powell, načítal Peter Lejko - vydavateľstvo Dobrá kniha, Trnava 1999. SKN, Levoča 1999.
(audio kazeta)
J. Powel, známy americký jezuitský duchovný poradca, spisovateľ a psychológ vtejto knihe ponúka čitateľovi akúsi svoju "duchovnú autobiografiu", v ktorej na jednej strane veľmi odhaľuje svoje slabosti, a na druhej strane vydáva presvedčivé svedectvo o Božích "dotykoch", ktoré ovplyvnili a usmernili jeho život.

Späť