Don Bosco / Teresio Bosco, načítal Igor Šabek - Levoča : Ústredná knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (ÚKN).
(audio kazeta)
Životopis kresťanského svätca, vychovávateľa talianskej mládeže a zakladateľa saleziánskeho rádu na celom svete.

Späť