Dokonalá sloboda / Mária Calasanz Ziescheová,
načítal - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred rokom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
V tomto románe z pera nemeckej rehoľnice sa vrátime až do začiatku 11. storočia a budeme počuť o Hermannovi z Reichenau, vzácnom človeku, ktorý bol síce telesne úbohý, ale krása jeho duše vyžaruje dodnes.

Späť