Denníček : Božie milosrdenstvo v mojej duši / Mária Faustína Kowalská, načítal Valéria Fürješová - vydal Pallotti : Spoločnosť katolíckeho apoštolátu (SAC), 2003. SKN, Levoča 2005.
(audio kazeta alebo WMA DRM10 formát digitálnej knižnice)
Svätá sestra Mária Faustína Kowalská je známa na celom svete ako apoštolka Božieho milosrdenstva. V denníku opisuje svoje zážitky Božieho milosrdenstva, ktoré aj nás naladia na hlbšie vnímanie tohto Božieho vzťahu k nám.


Späť