Dar a tajomstvo : Pä»desiat rokov môjho kňazstva / Ján Pavol II., načítal Peter Lejko - vydavateµstvo Nové Mesto, Bratislava 1997. ÚKN, Levoča 1997.
(audio kazeta)
Osobné svedectvo pápeľa o svojej pä»desiatročnej kňazskej dráhe.

 


Spä»