Damianova rieka / Daniel Pastirčák, načítal Adriana Ryąáková - vydavateµstvo Artfórum, 1993. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Príbehy o hµadaní čistoty, lásky a o ví»azstve ducha a duchovnosti nad ničotou sveta bez lásky a viery.


Spä»