Čierna Afrika a cirkev / načítal - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred rokom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audio kazeta)
Sté výročie od druhej etapy pokres»ančenia Afriky, dynamický rozvoj cirkvi na tomto čiernom kontinente a jej moderné prispôsobenie sa domácim podmienkam.


Spä»