Božia hradba / načítal Rudolf Baláž - Prevzaté zo samizdatových nahrávok vytvorených pred rokom 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(audiokazeta)
Obdobie francúzskej revolúcie bolo veľmi ťažké pre cirkev. Kňazi smeli pôsobiť, iba keď zložili prísahu revolúcii. Tí, čo vytrvali a neprisahali, boli prenasledovaní a popravovaní. V knihe nájdeme veľa povzbudenia, dodania odvahy zachovať si vieru aj v ťažkých časoch.

Späť