Blahoslavení rodičia : Luigi a Mária Beltrame Quattrocchi očami detí / Luciano Moia, načítal Jozef Lapšanský - vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2001. SKN, Levoča 2006.
(audio kazeta)
Mária a Luigi Beltrame Quattrocchiovci sú prvým manželským párom moderných čias, ktorý Svätý Otec povýšil na oltár. Ján Pavol II. ich vyhlásil za blahoslavených, pretože môžu byť vzorom ako manželia a rodičia. Táto kniha hovorí o ich ľudskom a duchovnom živote podľa svedectva vlastných detí.

 

Späť