Betlehemská hviezda / Božena Čahojová, Elena Matulayová, načítal - Prevzaté vydavateľstvo Opus, ČSFR 1991. ÚKN, Levoča 1993.
(audio kazeta)
Rozprávková hra s vianočnými koledami.

 

Späť