Ben Hur / Lewis Wallace, načítal Peter Lejko - vydavateľstvo Tatran, Bratislava 1969. SKN, Levoča 2005.
(audio kazeta)
Utrpenie izraelského ľudu spôsobené rímskou nadvládou sa premieta do osudov hrdinu, ktorým je syn bohatého jeruzalemského obchodníka, mladý Juda z rodiny Hurov. Dej sa prelína s príbehom Baltazára, jedného z troch mudrcov, ktorý po rokoch pátra po Ježišovi.
Kniha sa stala najčítanejším dielom v Spojených štátoch. Je to kultový román, ktorý čítajú celé generácie.

Späť