Beda porazeným / Zuzana Kozičová, Ľubica Idesová, načítal Peter Lejko - vydavateľstvo Nádej, Bratislava 1993. ÚKN, Levoča.
(audio kazeta)
Dej románu o prvých kresťanoch sa odohráva v Ríme a starovekej Dácii. Časovo je zasadený do prvého, či druhého storočia po Kristovi, do obdobia rímského teritoriálneho rozmachu.

Späť