Anjel narkomanov : Nikdy never narkomanovi / Viliam Nagy, načítal Igor Makovický - vydavateľstvo Petra, Prešov 2000. SKN, Levoča 2005.
(audio kazeta alebo WMA DRM10 formát digitálnej knižnice)
Aj keď názov vyznieva ako necitlivosť a neláska autora, je to opačne, je to láska k ostatným aj k sebe, potreba chrániť seba, aby bol silný a pripravený pomôcť svojmu dieťaťu v čase, keď bude pomoc naozaj potrebovať a žiadať.


Späť