Aj diabol pred ním kapituloval / Wilhelm Hünnermann, načítal Igor Šabek - vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1987. ÚKN, Levoča 1995.
(audio kazeta)
Ján Mária Vianney. Dokázal veľa spraviť pre obrátenie hriešnikov, a pritom skoro vôbec neopúšťal dedinu Ars, kde pôsobil celý svoj život.

Späť