Veľpieseň Šalamúnova / Viliam Turčány - vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Bratislava 2000. SKN, Levoča 2001.
(Braill)
Táto zbierka poézie je ozajstnou školou svetovej poézie. V preklade Karola Gábriša a prebásnení od Viliama Turčányho je nielen ľúbostnou skladbou, ale aj skladbou pokoja, pravého mieru.

 


Späť