Skutky apoątolov - vydala Slovenská biblická spoločnos», Banská Bystrica 2001. SKN, Levoča 2002.
(braill)


Spä»