Príbehy zvieratiek z Biblie / Avril Rowlands - vydavateµstvo Alfa konti, Bratislava 2002. SKN, Levoča 2006.
(braill)
Desa» vtipných príbehov z Biblie.

Spä»