Ježišove podobenstvá / Kaj Munk - vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1993. ÚKN, Levoča 1994.
(braill)
Príbehy, ktoré rozprával Ježiš ľuďom, kým žil na zemi.Späť