Evanjelium podľa Lukáša : Svätá biblia - ÚKN, Levoča 1994.
(braill)

 

Späť