Evanjelium podµa Jána : Svätá Biblia - ÚKN, Levoča 1995.
(braill)

 Spä»